Miljö-/kemikaliepolicy

abacus®
arbetar kontinuerligt med att förbättra rutinerna, för att säkerställa produktkvalitet, säkerhet och därmed minska produkternas miljöpåverkan tillsammans med alla våra leverantörer.

Juridisk bakgrund
REACH
abacus® måste följa den europeiska kemikalielagstiftningen REACH som gäller sedan 1 juni 2007. REACH är en förkortning för registrering, utvärdering, godkännande och begränsningar av kemikalier. Kärnan i REACH är att säkerställa en hög säkerhetsnivå för människors hälsa och miljö, med fokus på ämnen i allmänhet och farliga ämnen, som tillverkas i EU, importeras till EU och används inom EU. Det är alla tillverkare, importörer och användare av ämnen inom EU som ansvarar för att de ämnen de tillverkar, importerar eller använder inte utgör någon risk för människors hälsa och miljö. REACH påverkar alla EU-aktörer som professionellt tillverkar, importerar, säljer, köper, distribuerar eller använder kemikalier som sådana och i artiklar.

Sedan 1 november 2015 är abacus® medlem i kemiska grupper på SWEREA IVF som har över 150 medlemmar under år 2019 på Norden Europe - http://www.kemikaliegruppen.se/

abacus® arbetar nära alla leverantörer, inklusive materialleverantörer för att hitta på hur man kan förbättra och sänka antalet kemikalier. Vi uppdaterade "Abacus leverantörsguide" och spårar bra mot att alla våra leverantörer måste följa kravet på REACH. Du kan följa den uppdaterade informationen på webbplatsen för European Chemicals Agency (ECHA), http://ECHA.europa.eu som Europeiska myndigheten för REACH å Europeiska kommissionens vägnar.

PFAS
Under december 2021 tog Abacus Sportswear ett stort steg för kemikaliesäkerheten och anslöt sig till PFAS Movement - ”NO TO PFAS ”. På Abacus Sportswear arbetar vi enligt försiktighetsprincipen, vilket innebär att vi är uppmärksamma på och undviker kemikalier som kan vara skadliga, men som ännu inte är förbjudna enligt lag. Av den anledningen är det naturligt för oss att stödja ChemSec´s arbete med att fasa ut PFAS-ämnen och få dem förbjudna i EU.
Miljö-/kemikaliepolicy

abacus®
arbetar kontinuerligt med att förbättra rutinerna, för att säkerställa produktkvalitet, säkerhet och därmed minska produkternas miljöpåverkan tillsammans med alla våra leverantörer.

Juridisk bakgrund
REACH
abacus® måste följa den europeiska kemikalielagstiftningen REACH som gäller sedan 1 juni 2007. REACH är en förkortning för registrering, utvärdering, godkännande och begränsningar av kemikalier. Kärnan i REACH är att säkerställa en hög säkerhetsnivå för människors hälsa och miljö, med fokus på ämnen i allmänhet och farliga ämnen, som tillverkas i EU, importeras till EU och används inom EU. Det är alla tillverkare, importörer och användare av ämnen inom EU som ansvarar för att de ämnen de tillverkar, importerar eller använder inte utgör någon risk för människors hälsa och miljö. REACH påverkar alla EU-aktörer som professionellt tillverkar, importerar, säljer, köper, distribuerar eller använder kemikalier som sådana och i artiklar.

Sedan 1 november 2015 är abacus® medlem i kemiska grupper på SWEREA IVF som har över 150 medlemmar under år 2019 på Norden Europe - http://www.kemikaliegruppen.se/

abacus® arbetar nära alla leverantörer, inklusive materialleverantörer för att hitta på hur man kan förbättra och sänka antalet kemikalier. Vi uppdaterade "Abacus leverantörsguide" och spårar bra mot att alla våra leverantörer måste följa kravet på REACH. Du kan följa den uppdaterade informationen på webbplatsen för European Chemicals Agency (ECHA), http://ECHA.europa.eu som Europeiska myndigheten för REACH å Europeiska kommissionens vägnar.

PFAS
Under december 2021 tog Abacus Sportswear ett stort steg för kemikaliesäkerheten och anslöt sig till PFAS Movement - ”NO TO PFAS ”. På Abacus Sportswear arbetar vi enligt försiktighetsprincipen, vilket innebär att vi är uppmärksamma på och undviker kemikalier som kan vara skadliga, men som ännu inte är förbjudna enligt lag. Av den anledningen är det naturligt för oss att stödja ChemSec´s arbete med att fasa ut PFAS-ämnen och få dem förbjudna i EU.Logga in