ABACUS MILJÖPOLICY 2021

Abacus anser att hållbarhet är mest värdefullt och därmed försöker vi alltid hitta ett bättre sätt att producera våra kvalitetsprodukter genom att optimera våra resurser. 

Miljöhänsyn

Abacus miljöhänsyn överensstämmer med gällande nationell lagstiftning, EU -lagstiftning och frivilliga system. Våra krav återspeglar en medvetenhet om hur kemikalier påverkar människors hälsa och miljön och ständigt ökande kvalitetskrav från konsumenterna.

Logga in